1-C Lønn

HMS dok.: 1-C

LØNN

Hjemmevask:

Som lønnsavtale for renhold gjelder forskriften:
>> Forskrift om tariffavtale for renholdsbedrifter

Timelønn

Under 18 år

0-2 års ansiennitet:

Kr 153,55 pr time

Over 18 år

0-2 års ansiennitet:

Kr 204,54 pr time

2-4 års ansiennitet:

Kr 207,91 pr time

4-10 års ansiennitet:

Kr 214,64 pr time

Over 10 års ansiennitet:

Kr 218,49 pr time

Fagarbeider gis et lønnstillegg på kr 13,- pr. time

Flyttevask og hovedvask:

Flyttevask:

Kr 50,- pr kvm

Minimum kr 204,54 pr time

Hovedvask:

Kr 50,- pr kvm

Minimum kr 204,54 pr time

Ekstra for:

Hvitevarer:

Kr 200,- pr stk.

(Hvis betalt pr kvm)

Persienner:

Kr 100,- pr stk.

(Hvis betalt pr kvm)

Ikke betalt ekstra for hvitevarer og persienner hvis timebetalt.

Kjøregodtgjørelse:

Her følges statens satser. >> Bilgodtgjørelse på nettsiden til Skatteetaten

Kjøregodtgjørelse gis for kjøring mellom kunder, men ikke før første kunde og etter siste kunde.

Unntak:
Dersom kunden bor mer enn 7 km fra Kongsberg knutepunkt, gis kjøregodtgjørelse uansett, – avstand målt fra Kongsberg Knutepunkt.

Gjeldende fra 01.07.22

Om lønnsutbetaling og timeliste:

Lønn utbetales omkring den 20. i hver måned etter utfylt timeliste som leveres før den første i hver måned.

Regnskapskontoret Økonomi-Fokus ordner utregning av lønn.