1-H-1 Info Forsikringer

HMS dok.: 1-H

Yrkesskadeforsikring og Ansvarsforsikring i Heimevask

Navn Forsikring:
Ibis Forsikring

Adresse:
Møllergt. 39, 0179 Oslo  

Telefon:
930 11 112 (Amund Korneliussen)

E-post:
amund.korneliussen@ibisforsikring.no

Nettside:
https://ibisforsikring.no

Avtalenummer:
692495.1

Tjenestepensjon i Heimevask

Navn Forsikring:
Storebrand Livsforsikring AS

Adresse:
Postboks 500, Att.: w4g, 1327 Lysaker

Organisasjonsnummer:
958 995 369

Telefon:
22 31 12 31

E-post:
stian.holter@storebrand.no
kundeteam.bedrift@storebrand.no

Nettside:
www.storebrand.no

Kontraktsnummer:
85310

Kundenummer:
155990