4-B Opplæring ansatte HMS

HMS dok.: 4-B

Opplæring av ansatte i HMS

Tidspunkt:

En gang pr år

Ansvarlig for opplæring:

HMS-ansvarlig, Sophie Helene Dombrowski


HMS: Hele innholdet og med ekstra Hovedvekt på:

  • 4. Rutiner
  • 5. Risikoanalyser
  • 7. Avviksskjema