4-C Ergonomikurs BHT

HMS dok.: 4-C

ERGONOMI

HMS KURS

Fra Helsehuset Bedriftshelsetjeneste sept. -2014

STRUKTUR

30 min teori

 • Hva er ergonomi og hva betyr det for deg og bedriften?
 • Grunnprinsippene i effektivt kroppsarbeid

30 min trening og instruksjon

 • Gjennomgang av løfteteknikk og hjelpemidler
 • Demonstrasjoner

10 min oppsummering og spørsmål

 • Hva ønsker gruppen å ta opp?

Mål for denne timen

 • Øke ansattes bevissthet på hvordan kroppen brukes ved ulike arbeidsoppgaver
 • Forebygge arbeidsrelaterte belastningsplager

Ergonomi

 • Hva er ergonomi
 • Grunnprinsippene i kroppsarbeid
 • Når er kroppen sterk og når er den utsatt
 • Vekt x arm = kraft
 • Leddenes ytterstilling, ligge på sofaen ugunstig nakke stilling
 • Kroppsfølelse – lytte til signaler

Prinsipper for arbeidsteknikk

 • Unngå for mye statisk arbeid
 • Riktig arbeidshøyde
 • Minst mulig kraft
 • Stå imot/ len deg imot det du arbeider med, unngå vridning
 • La kraftbruk og behov harmonere!
 • Punktene i forrige plansje er ikke feil, men fokuset ligger på hva du ikke skal gjøre eller absolutte ting du må gjøre
 • Risikoen for skader er ikke borte selv om du følger disse punktene
 • Ja, men hvordan skal jeg løfte da?

Kroppsfølelsen

 • Dette er utrolig viktig for alle typer arbeidssituasjoner
  • Tunge -lette
  • Statiske – dynamiske
 • Kroppen er utrolig sterk og taler mer enn du aner

Rygglidelser

 • Hva er muskelsmerter og hvordan er forskjellen på dette og
 • leddsmerter?
 • Skarp smerte er ikke muskler
 • Smerte ved passiv bevegelse er ikke muskler
 • Skive smerter – stadig tilbakevendende
 • Bueleddssmerter – kink
 • Muskelsmerter – akutte overbelastninger

Midtstilling av ledd

 • Her trives ledd best og muskler er sterkest
 • Kursleder skal demonstrere etterpå
 • Det er viktig a skape bevegelse med de store muskelgruppene som setet og lårene

Forhold som reduserer belastningen ved uheldige arbeidsstillinger

 • korte arbeidsøkter
 • stor grad av selvbestemmelse når det gjelder hyppighet og varighet av pauser
 • variasjon i arbeidsstillinger
 • hjelpemidler og verneutstyr for å redusere belastningen
 • god opplæring i arbeidsstillinger og- teknikk og i bruk av hjelpemidler

Forhold som øker belastningen ved uheldige arbeidsstillinger

 • trange fysiske forhold (ikke plass til å utføre arbeidet med god arbeidsteknikk)
 • varer eller andre objekter som skal handteres er for store eller for tunge eller er vanskelig å få godt grep om
 • statisk muskelarbeid (ensidig muskelarbeid over tid)
 • tunge løft
 • ujevnt eller ustabilt underlag
 • glatte gulv