4-D Opplæring ansatte renhold

HMS dok.: 4-D

Opplæring av ansatte i renhold

Tidspunkt:  

En gang pr år

Ansvarlig for opplæring:

Verneombud

RENHOLD:

  • Arbeidsbeskrivelser
  • Bruk av vaskemidler/ kjemikalier
  • Arbeidsteknikk / ergonomi