4-F Avviksregistrering

HMS dok.: 4-F

RUTINER FOR AVVIKSREGISTRERING

Når avvik oppstår:

Send SMS, epost eller ring til leder / verneombud / HMS-ansvarlig

Tidspunkt:

Umiddelbart

Daglig leder / Verneombud:

Ansvarlig for at dette føres inn i avviksskjema


Oppgi følgende:

 • HVOR (KUNDE)
 • DATO og KLOKKESLETT
 • HVILKE TYPE AVVIK
 • HVA ER GJORT

Hva er avvik? Eksempler:

 • Skader av vaskemidler
 • Eksem av vaskemidler
 • Kommer for sent til avtalt tid hos kunde
 • Glemmer/ utelater å vaske hos kunde uten å varsle
 • Falluhell som medfører bruddskader på ansatte
 • Uhell som medfører skade på materielle ting hos kunde
 • Branntilløp hos kunde
 • Alarmen går hos kunde
 • Tyveri av nøkler
 • Tyveri av renholdsutstyr