4-J Helsekontroll

HMS dok.: 4-J

RUTINER FOR HELSEKONTROLL I BHT

HAR VÆRT: 2 ansatte pr år til helsekontroll

Fra 2019: Ikke vært interesse for dette. Tas opp jevnlig på personalmøter