4-L_Førstehjelp

HMS dok.: 4-L

Alle kan redde liv!

De første minuttene etter en ulykke er livsviktige og det kan være du som er først på stedet. Det kan derfor være betryggende å vite hva du skal gjøre. Husk at man alltid er pliktig til å hjelpe andre i nød!

Ring 113

Fortell hvor du er, hva som har skjedd og hvem du er. Informer om eventuelle farer på stedet. Alarmsentralen vil veilede deg underveis.

Det verste du kan gjøre er å ikke gjøre noe!

Sjekk bevissthet hos personen

 • Sørg for at det er frie luftveier. Om ikke, bøy hodet forsiktig bakover mens kjeven løftes frem.
 • Sjekk om personen puster normalt
 • Sørg for å holde personen varm.
 • Legg personen i stabilt sideleie hvis pusten er normal
 • Sideleie sørger for at personen ligger stabilt og at tungen ikke faller bakover og stenger luftveiene.

Skadde personer bør ikke ligge alene. MÅ du forlate personen for å hjelpe andre, overvåk personen slik at du er sikker på at de puster normalt (i minst ett minutt), før du passer på at han/hun ligger i stabilt sideleie.

 • Sjekk om personen har blødninger
 • Snakk med personen, hvis vedkommende kan snakke i hele setninger er dette et godt tegn
 • Hørsel er den siste sansen som forsvinner, vær derfor oppmerksom på hva du sier!

Førstehjelp

 • Sikre frie luftveier
 • Stans blødninger
 • Forebygg sirkulasjonssvikt (hold pasienten varm)
 • Sideleie på bevisstløse som puster normalt
 • Hjerte-Lunge redning på livløse

HLR (Hjerte-Lunge Redning) på voksne

 • Om personen ikke er våken etter forsøk på å få kontakt, rop på hjelp.
 • Snu personen på ryggen på et hardt underlag, og sørg for åpne luftveier.
 • Se og lytt etter om personen puster normalt (i minst 10 sekunder)
 • Normal pust skal være regelmessig og 8 – 20 ganger per minutt.
 • Start HLR med 30 kompresjoner, etterfulgt av 2 innblåsinger
 • Trykk midt på brystet, mellom brystvortene med flat hånd. Takten skal være ca. 2 kompresjoner i sekundet
 • Trykk ned ca. 1/3 av brystkassens dybde
 • Ribbein kan briste under kompresjoner. Fortsett allikevel med samme trykk.
 • Løft haken opp og klem nesen tett
 • Blås inn forsiktig i ca. 1 sekund, du skal se at brystkassen hever seg
 • Etter 2 innblåsinger (ikke forsøk flere ganger om du ikke får det helt til), fortsett med kompresjoner

Fortsett med kompresjoner og innblåsinger (30:2) til ambulansepersonell er på plass og overtar, eller pasienten våkner til liv.

HLR (Hjerte-Lunge Redning) på barn

 • Om barnet ikke er våkent etter forsøk på å få kontakt, rop på hjelp.
 • Snu barnet på ryggen på et hardt underlag, og sørg for åpne luftveier.
 • Se og lytt etter om barnet puster normalt (i minst 10 sekunder)
 • Normal pust skal være regelmessig og 8 – 20 ganger per minutt.
 • Ring 113, eller få helst noen andre til å ringe 113.

I de fleste tilfeller med barn er årsaken kvelning og ikke hjertestans. Begynn derfor med 5 innblåsinger.

 • Løft haken opp og klem nesen tett (gjelder ikke spedbarn!)
 • Blås inn forsiktig i ca. 1 sekund, du skal se at brystkassen hever seg
 • Etter 5 innblåsinger (ikke forsøk flere ganger om du ikke får det helt til), begynn med kompresjoner
 • Trykk midt på brystet, mellom brystvortene med flat hånd (på spedbarn, bruk kun 2 fingre!). Takten skal være ca. 2 kompresjoner i sekundet.
 • Trykk ned ca. 1/3 av brystkassens dybde
 • Ribbein kan briste under kompresjoner. Fortsett allikevel med samme trykk.

Fortsett med kompresjoner og innblåsinger (30:2) til ambulansepersonell er på plass og overtar, eller pasienten våkner til liv.