4-M Datablad

HMS dok.: 4-M

Datablad

Sendes på epost til ansatte ved forespørsel

De ansatte plikter å sette seg inn i det som står i databladene for de produktene som de bruker.

Når produkter inneholder helseskadelige stoffer, skal disse stoffene være merket med lett synlige symboler.


Bruk av verneutstyr

Når du bruker midler som inneholder helseskadelige stoffer, må du følge veiledningen i HMS-databladet om anbefalt beskyttelse. Verneutstyr som kan være aktuelt i renhold, er:

  • Hansker. Beskytter hendene mot kontakt med etsende og irriterende stoffer og løsemidler. Hanskene må være av et materiale som tåler kontakt med middelet. For å unngå å overføre søl fra hanskene grundig under rennende vann før du tar dem av.
  • Vernehansker. Beskytter mot skarpe gjenstander (kniver, tapetkniver, skraper).
  • Masker. Beskytter mot å puste inn farlige gasser og små partikler ved skrumrengjøring, høytrykksvasking, rensing, bruk av løsemidler
  • Støvler. Beskytter beina mot etsende og irriterende stoffer og mot å skli på vått gulv.
  • Øreklokker. Beskytter mot støy.

Viktig å vite

Salmiakk (ammoniakk) – bør du alltid bruke salmiakk i kaldt vann! Fordampingen går særlig raskt hvis du blander ut salmiakk med varmt vann.  

Klorin. Det kan være farlig å blande klorholdige produkter med andre midler! Det er farlig å blande noe som er klor i, med et annet middel. Sammen men salmiakk kan klor utvikle andre giftige gasser. Derfor må klor og ammoniakk aldri blandes.

Altså: bland aldri klor og salmiakk!

Grønnsåpe er lett å løse i bløt vann og har god rengjøringseffekt, men den reagerer lett med kalken i hardt vann og kan derfor danne et kalkbelegg. Grønnsåpe løses enkelt i varmt vann, men hvis du skal bruke rengjøringsvannet på lyse treslag, bør du blande det ut med kaldt vann før bruk. Grønsåpe får lys marmor til å gulne.

Skuremidler bør du bare bruke på steingulv og på andre flater når det ikke nytter med andre midler. Skuremidler kan føre til matting og riping på laminat, på malte flater og på sanitærutstyr.