4-N Avfallshåndtering

HMS dok.: 4-N

AVFALLSHÅNDTERING

Fire avfallsbeholdere

Beholderne har ulik farge på lokket:

 • Papp, papir og drikkekartonger (blått lokk)
  Legg papp, papir og drikkekartonger rett i beholderen.
 • Matavfall (brunt lokk)
  Matavfall legger du i bioposer og posene legges i beholderen.
 • Restavfall (grått lokk)
  Restavfall legger du i plastposer og plastposene legges i beholderen.
 • Glass- og metallemballasje (oransje lokk)
  Ren glass- og metallemballasje legger du rett i beholderen.