4-P-2-b Korona Rengjøring Desinfeksjon

HMS dok.: 4-P-2-B

KORONA

KORONAVIRUS – FAKTA, RÅD OG TILTAK

Rengjøring og desinfeksjon ved covid-19 til sektorer utenfor helsetjenesten

SARS-CoV-2 smitter gjennom dråpe-, direkte og indirekte kontaktsmitte. Dråper fra luftveier vil sedimentere på flater i omgivelsene rundt den som er syk (ca. 2 m omkrets) i løpet av kort tid (minutter).


Rengjøring og desinfeksjon ved covid-19 til sektorer utenfor helsetjenesten

SARS-CoV-2 (koronaviruset) smitter gjennom dråpe- og kontaktsmitte ved at SARS-CoV-2 slynges ut ved hosting/nysing i en avstand på 1-2 meter fra der den syke oppholder seg. Dråpene faller ned på flater i omgivelsene og kan gi indirekte kontaktsmitte.

Risikoen for at noen skal bli syke gjennom indirekte kontaktsmitte avhenger igjen av en rekke forhold; smittedosen må inneholde tilstrekkelig mengde med virus, og den som berører den forurensede flaten må berøre ansiktet (nese, munn og øyne) med forurensede hender i løpet av kort tid.

SARS-Co-V-2 antas å kunne overleve på ulike typer flater fra timer til opptil dager. SARS-CoV-2 fjernes med manuell rengjøring med vann og rengjøringsmidler. 


Rengjøring

Et godt og systematisk renhold er basert på følgende vurderinger:

Risikovurderinger

  • Lokale renholdsplaner bør gjennomgås med tanke på organisering, ansvar og ressursbehov, og om det er behov for å gjøre tilpasninger.
  • Vurder om det er arealer som bør prioriteres med hyppigere renhold.
  • Ha fokus på hyppig berørte kontaktpunkter (dørhåndtak, tastatur, armlener stol, lysbrytere, telefon mfl.) og toaletter.

Behov for beskyttelsesutstyr

  • Benytt hansker med lang mansjett (nitril, lateks eller vernehansker) for å forebygge hudeksponering.
  • Ved fare for sprut og søl bør beskyttelse av øyne, munn, nese og arbeidsantrekk vurderes.

Fremgangsmåte for renhold

  • Benytt vanlige rengjøringsmidler i henhold til gjeldende rutiner.
  • Benytt engangskluter i størst mulig utstrekning. Flergangskluter rengjøres i henhold til standard prosedyrer.

Desinfeksjon

Dersom desinfeksjon skal benyttes på arbeidsplassen, må den være målrettet mot
primært det området som er forurenset. Desinfeksjonsmidler kan benyttes til hyppig berørte kontaktpunkter og flater som har vært forurenset. Det er ikke grunnlag for å utføre rutinemessig desinfeksjon av flater på arbeidsplasser som følge av covid-19.

Desinfeksjonsmidler vil ha redusert effekt ved tilstedeværelse av biologisk materiale (blod, kroppsvæsker, sekreter). Søl med biologisk materiale må derfor fjernes med tørkepapir eller klut før desinfeksjonsmiddel påføres.

Desinfeksjonsmidler bør påføres med klut. For bruk av rengjøringsmidler i sprayform henvises det til Statens Arbeidsmiljøinstitutt

Desinfeksjonsmidler som har effekt ved covid-19 til bruk utenfor helsetjenesten:

Alkohol 70% til teknisk desinfeksjon:

  • Benyttes ufortynnet. Påføres området med en ren klut eller et tørkepapir, tilstrekkelig fuktig til at flaten er synlig fuktig. La området lufttørke noen minutter. Flaten trenger ikke rengjøres i etterkant.

Klorin (natriumhypokloritt):

  • Blandingsforhold og virketid fra leverandør må følges nøye.
  • Ta hensyn til om overflaten tåler klor. Utblandet Klorin påføres flaten slik at den er synlig fuktig. Følg angitt virketid før flaten rengjøres på vanlig måte.