4-P-2 Korona

HMS dok.: 4-P-2

RETNINGSLINJER FOR VERN MOT KORONASMITTE I HEIMEVASK:

  • God håndhygiene
  • Bruk av munnbind hvis det er mange mennesker i samme rom
  • Ekstra vask + desinfisering av kontaktflater.
  • Enda oftere hanskebytte.
  • Arbeidsforbud ved symptomer på luftveisinfeksjon
  • Ikke vask på steder med karantene


KORONA

Mer informasjon om Korona

Samlet informasjon fra Folkehelseinstituttet om det nye koronaviruset (coronaviruset) SARS-CoV-2, sykdom, utbredelse samt råd for publikum og helsepersonell. Sidene oppdateres fortløpende;
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

Koronavirus: Tiltak i arbeidslivet
https://www.arbeidstilsynet.no/tema/biologiske-faktorer/coronavirus-tiltak-i-arbeidslivet-mot-smitte

Om sykdommen fra helsenorge.no
https://helsenorge.no/koronavirus

Regjeringens informasjon og tiltak
https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/id2692388/