4-R Timebruk Endringer

HMS dok.: 4-R

RUTINER – TIDSBRUK – ENDRINGER ETC.

  • Ansatte må ha godkjenning fra kunde på forhånd hvis de må endre dag eller klokkeslett.
  • Ansatte må ikke endre timer uten godkjenning på forhånd fra kunde.
  • Hvis ansatte må endre tidspunkt for vasking må de gi beskjed innen dagen før til kunden og ansatte må få godkjenning fra kunden før endringer gjennomføres.
  • Og hvis ansatte har endret timer med godkjenning direkte fra kunden – så må dette forklares på timelista.

Og ved forespørsel om nytt jobboppdrag – gi beskjed snarest mulig og helst innen 2 timer.