HMS i Heimevask

Heimevask har gjennomført HMS kurs etter kravene i arbeidsmiljøloven §3-5, som krever at øverste leder og verneombud skal gjennomgå opplæring i Helse, miljø og sikkerhet.

Heimevask har Bedriftshelsetjeneste og Verneombud.

Ansatte har ansvar for jevnlig å lese igjennom HMS- dokumentasjonen.

Daglig leder og Verneombud har ansvaret for å oppdatere HMS- dokumentasjonen.

HMS- dokumentasjonen er lett tilgjengelig for de ansatte og verneombudet går også igjennom HMS- dokumentasjonen på møter og kurs med de ansatte.