Nøkler

Kunder som ikke vil være hjemme når vi vasker, kan levere nøkkel til oss før oppstart eller ved første vask. Vi leverer da en kvittering for mottakelse av nøkkel.

Vi er svært opptatt av sikkerheten til våre kunder, og oppbevare alle nøkler ihht. gode rutiner – hver nøkkel merkes med en egen koder, og både nøkkel og nummer oppbevares til enhver tid atskilt fra eiers navn og adresse.